//////

Recepty

Wiele leków wydawanych jest na recepty, czyli nie można po prostu pójść do apteki i powiedzieć farmaceucie, że chcemy dzisiaj kupić właśnie taki lek. Recepty są wypisywane przez lekarzy. W tym momencie warto powiedzieć kilka słów więcej na temat tego, jaką drogę musi przejść lekarz, żeby w pewnym momencie móc sobie pozwolić na wystawianie recept i ogólnie wykonywanie wszelkich czynności mających na celu leczenie pacjentów. Otóż błędne jest rozumowanie w myśl, którego recepty może wystawiać ktoś, kto ukończył studia medyczne. Tak naprawdę absolwenci takich studiów nie mają żadnych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza. Tego rodzaju uprawnienia, razem z prawem do wypisywania recept uzyskują dopiero w momencie, kiedy przejdą przez stać podyplomowy i zdadzą państwowy egzamin lekarski. O samym egzaminie lekarskim można bardziej szczegółowo powiedzieć, że składa się on z części praktycznej oraz teoretycznej. Tylko pozytywny wynik obu elementów testu pozwala stwierdzić, że egzamin został zdany.

Leave a Reply