//////

Karetki

W większości przypadków pacjenci przewożeni są do szpitali z użyciem karetek. Z pewnością każdy widział, a już na pewno słyszał karetkę na sygnale. Należy wiedzieć, że karetka jadąca na sygnale ma zawsze pierwszeństwo nad wszystkim innymi pojazdami uczestniczącymi w ruchu drogowym. Spoglądając na wyposażenie nowoczesnych karetek można śmiało powiedzieć, że znajduje się w ich wnętrzu dosłownie wszystko, co jest konieczne do udzielenia pierwszej, nierzadko najważniejsze pomocy, która ma w późniejszym czasie niebagatelny wpływ na zdrowie osoby, której została ona udzielona. Zadaniem karetek i ludzi w nich jeżdżących jest jak najszybsze dotarcie do osoby chorej lub poszkodowanej w wypadku, udzielenie jej pomocy, a następnie jak najszybsze odwiezienie jej do znajdującego się w pobliżu szpitala. W każdej karetce musi znajdować się lekarz. Jego zadaniem jest wstępne badanie pacjenta w celu ustalenia tego, co jemu jest i czy jego aktualny stan zdrowia pozwala na przewiezienie pojazdem samochodowym.

Leave a Reply